Moliners.com

2019 - V Centenari

Els nostres orígens

Expansió pel Mediterrani

Imperi Universal Català

contacte

moliners televisió

Moliners.com
Publicació i televisió  digital catalana d'informació, debat i opinió sobre la història  de Catalunya.
Moliners.com en la recerca dels nostres orígens.

SEPARACIÓ O DIVORCI ?

Independentisme tot i ser una expressió totalment correcte, suporta una carrega associada de por, perquè es pressuposa la possibilitat real de guerra. LA GENT TENIM POR.

Hi ha termes més familiars i suggerents per explicar una situació.

Tot comença amb els Reis Catòlics Ferran i Isabel. Quan un català i una castellana van decidir casar-se, es va obrir la possibilitat de construir una nova família anomenada Hispania.

La dona no va aprendre a parlar el català, en canvi el marit va aprendre a parlar en castellà. Va ser pitjor, la dona li va imposar parlar el castellà. Fins i tot li va prohibir parlar en català.

Quan en una parella un aporta els diners, vol prendre part en la decisió de com s’administraran i en què s’inverteixen. No ha estat així, la dona s’apoderà de tots els ingressos i decidir tota sola el que li donava per passar el mes al seu marit.

MATERIALISTES! INSOLIDARIS...

És cert, una parella no conviu només per interessos econòmics. Una parella es basa amb l’estimació. Quan un membre de la parella no se sent estimat, ans el contrari, se sent maltractat, només li queda una solució, separar-se. Cadascú a casa seva per trobar-se puntualment de mútua conveniència.

Si un dels membres no vol separar-se, intimida i agredeix al seu company convertint-se en maltractador. Que pot fer el maltractat? Demanar el DIVORCI.

Si el maltractador no accepta el divorci, ha d’intervenir el jutge (EUROPA) i dictar sentencia, per així garantir la llibertat i la integritat física del maltractat.

TOT ES POSSIBLE.

NOTA DE PREMSA
Noticia Europa Press

Noticia La Razón
La resposta

Independentismo siendo una expresión totalmente correcta, soporta una carga asociada de miedo, porque se presupone la posibilidad real de guerra. LA GENTE TENEMOS MIEDO.

Hay términos más familiares y sugerentes para explicar una situación.

Todo empezó con los Reyes Católicos Fernando e Isabel. Cuando un catalán y una catellana decidieron casarse, se abrió la posibilidad de construir una nueva familia llamada Hispania.

La mujer no aprendió a hablar el catalán y en cambio el marido aprendió a hablar en castellano. Peor aun, la mujer le impuso hablar el castellano. Incluso le prohibió hablar en catalán.

Cuando en una pareja uno aporta el dinero, quiere tomar parte en la decisión de como se administran y en que se invierten. No ha sido así, la mujer se apodera de todos los ingresos y decide sola lo que le dará para pasar el mes a su marido. 

¡MATERIALISTAS! INSOLIDARIOS... 

Es cierto, una pareja no convive solo por intereses económicos. Una pareja se basa en el amor. Cuando un miembro de la pareja no se siente querido, todo lo contrario, se siente maltratado, solo le queda una solución, separarse. Cada uno en su casa para encontrarse puntualmente de mutua conveniencia.

Si uno de los miembros no quiere separarse, intimida y agrede a su compañero convirtiéndose en maltratador. ¿Qué puede hacer el maltratado? Pedir el DIVORCIO.

Si el maltratador no acepta el divorcio, debe de intervenir el juez (EUROPA) y dictar sentencia, para así garantizar la libertad y la integridad física del maltratado. 

TODO ES POSIBLE.

 
 

guai.com - agenciaviajes.com - viajedeoferta.com - viatgesbarba.com - guaitours.com - lavueltaalmundo.com