logoFundacioM.gif (3868 bytes)

PÀGINA ANTERIORPÀGINA SEGÜENT

EscutxXcotet.GIF (959 bytes)  Fundació Joan Baptista Melià Bisbal.
Avinguda Baró de Càrcer, 48 - Pis 7è. - Despatx P.
46001 València.
telefonverd.gif (705 bytes) 963 945 000  i   649 296 472  -  Bustia.gif (1331 bytes)    joanmelia@baladre.org

web.gif (310 bytes) www.joanmelia.org/

València, 24 d'abril del 2000.
Hores: 18.30.

 

 

Barcelona, 23 d’Abril del 2.000.

  Pare Miquel Batllori i Munné.

  En nom dels xiquets valencians.

     En la Festivitat de Sant Jordi, patró de Catalunya, tinc l'honor de lliurar-li aquesta rosa en prova de l'agraïment per tot el que ha fet per la nostra terra i la nostra història. Sabem que quan siguem més grans, si volem realitzar un treball sobre els Borja, haurem d'estudiar en la seua monumental Obra Completa. Mentrestant, humilment li presentem aquest treball que hem realitzat en la nostra escola de Massanassa.

    Aprofitem l'ocasió per a fer-li arribar a les seues mans, el nomenament com a President Fundador i Honorari de la nostra Fundació, que dedicarà tot els seu afany a promoure la Llengua i la Cultura del País Valencià.

    Moltes gràcies.

                             Pau Quiles i Ruiz.

 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Barcelona, 23 d'abril del 2000.

Estimat Para Miquel Batllori i Munné.

El Patronat de la Fundació Joan Baptista Melià i Bisbal, en època constituent, en la seua primera reunió va acordar per unanimitat, demanar al Pare Miquel Batllori i Munné, accepte el nomenament com a President Fundador i Honorífic de la nostra Fundació.

        En la festivitat de Sant Jordi patró de Catalunya, fa arribar a les seues mans, aquesta petició.

        Sabem molt bé que és ell el  que ens honra i no la fundació a ell.

      Preguem, doncs, tinga la bondat d’acceptar aquest nomenament,que respectuosament li fem arribar.

       Ben cordialmente i atenta el saludem.


 

     Amb la denominació FUNDACIÓ JOAN BAPTISTA MELIÀ BISBAL, es constitueix una Fundació de caràcter cultural i sense ànim de lucre.

     La Fundació adquirirà personalitat jurídica des de la inscripció de l'escriptura pública de la seua constitució en el Registre de Fundacions de la Generalitat Valenciana.

     La Fundació es regirà per la voluntat del fundador, per uns Estatuts i les normes d’interpretació i desenvolupament que establesca el Patronat; i, en tot cas, per les disposicions legals vigents.

     La Fundació té el seu domicili social a:
     Avinguda del Baró de Càrcer, 48 – Pis 7è. – Despatx P.
     46001 València.
     Telèfons 96 394 50 00  i  649 29 64 72.

     E-Mail: joanmelia@baladre.org

     Portal: www.joanmelia.org/

     La Fundació desenvoluparà les seues activitats en el territori del País Valencià, però, sempre podrà establir relacions amb altres fundacions i institucions de la resta del món per tal de complir la seua finalitat. Personalment no n'hi ha limitació, car la Fundació actuarà amb totes les persones interessades en l’obtenció dels seus objectius.

     A) La Fundació té per objecte la contribució a la normalització del Català del País Valencià en tots els àmbits de la vida social i cultural, especialment en l’àmbit de formació de líders. En tot cas la Fundació seguirà les normes filològiques i ortogràfiques de la Universitat de València.

     B) Les activitats de la Fundació abastaran qualsevol dels àmbits socials possibles dins de les seues capacitats. La Fundació està oberta a la cooperació amb altres institucions públiques o privades, d’aquesta o de qualsevol altra comunitat autònoma de l’Estat Espanyol i de l’estranger, per a complir les seues finalitats.

     Tota persona o grup de persones interessades en l’expansió i consolidació de la llengua catalana i la cultura del País Valencià, especialment aquells sectors socials que, malgrat el seu interès, tenen, per motius econòmics, més difícil accés a la formació i normalització en la llengua catalana. Específicament la Fundació s’adreçarà a la joventut en general, i, particularment a la universitària.

 

     Qui pot col·laborar amb la Fundació Joan Baptista Melià Bisbal.

       1. Els qui s'aprofiten de la Fundació. (Els més importants, totes les nostres activitats van adreçades a ells)

      2. Els qui se n'aprofiten i alhora hi ajuden, col·laboren.

      3. Els voluntaris. Persones que ajuden, col·laboren d’una manera altruista.

      4. Els treballadors a sou.

      5. Els propagandistes.

      6. Els benefactors, contribuents. (Ccntribueixen al sosteniment de l'entitat, de la Fundació)

      7. Els fundadors i directius.

 

FUNDACIÓ JOAN BAPTISTA MELIÀ BISBAL:

- Centre d’Estudis i Iniciatives.
- Seminari de Llengua i Cultura del País Valencià.
- Colla Informàtica.
- Aula de Treball d’Informàtica, Vídeo i Fotografia.


EscutxXcotet.GIF (959 bytes)  Fundació Joan Baptista Melià Bisbal.
Avinguda Baró de Càrcer, 48 - Pis 7è. - Despatx P.
46001 València.
telefonverd.gif (705 bytes) 963 945 000  i   649 296 472  -  Bustia.gif (1331 bytes)    joanmelia@baladre.org

web.gif (310 bytes) www.joanmelia.org/

PUJAR